Mountain Pool
Mountain Pool

oil on birch panel, 30x18"

Congregation
Congregation

oil on birch panel, 30x36"

Park Sizzle, Munich
Park Sizzle, Munich

oil on cradled panel, 12x16"

Summer Park, Munich
Summer Park, Munich

oil  on cradled birch panel, 12x16"

Floating Down the Isar, Munich
Floating Down the Isar, Munich

oil on cradled birch panel, 12x16"

The Isar Challenge, Munich
The Isar Challenge, Munich

oil on cradled birch panel, 16x12"

The Blue Beyond
The Blue Beyond

oil on cradled birch panel, 16x26"

Fort Stark Scramble
Fort Stark Scramble

oil on birch panel, 26x20"

Mountain Pool
Congregation
Park Sizzle, Munich
Summer Park, Munich
Floating Down the Isar, Munich
The Isar Challenge, Munich
The Blue Beyond
Fort Stark Scramble
Mountain Pool

oil on birch panel, 30x18"

Congregation

oil on birch panel, 30x36"

Park Sizzle, Munich

oil on cradled panel, 12x16"

Summer Park, Munich

oil  on cradled birch panel, 12x16"

Floating Down the Isar, Munich

oil on cradled birch panel, 12x16"

The Isar Challenge, Munich

oil on cradled birch panel, 16x12"

The Blue Beyond

oil on cradled birch panel, 16x26"

Fort Stark Scramble

oil on birch panel, 26x20"

show thumbnails